X
تبلیغات
آنتی انحراف
نوشته شده در تاریخ شنبه هفدهم اسفند 1392 توسط علی رضا شهبازی
وبلاگ آنتی انحراف در اولین مسابقه وبلاگ نویسان جوان همدان به عنوان وبلاگ برتر استان همدان انتخاب شد. 


روحانی مچکرم!
نوشته شده در تاریخ یکشنبه یازدهم اسفند 1392 توسط علی رضا شهبازی
نوشته شده در تاریخ شنبه دهم اسفند 1392 توسط علی رضا شهبازی


نوشته شده در تاریخ شنبه سوم اسفند 1392 توسط علی رضا شهبازی

مصوبه جدید شورای شهر همدان:

اعضای این شورا با اعتبارات این شورا سفری به کیش داشته باشند!

شورای چهارم روی شورای سوم را در مردمی و ساده زیست بودن سفید کردند!

اکثریت این شورا با این اقدام موافقند!
قالب وبلاگ